Dao cạo Liyu, Vĩ 10 Cây Dao Cạo, 2 Lưỡi

Dao cạo Liyu, Vĩ 10 Cây Dao Cạo, 2 Lưỡi

  • Lưỡi dao kép
  • Đầu dao cạo có thiết kế mở
  • Đầu dao cạo chuyển động linh hoạt
  • Tay cầm chống trượt
liên hệ đặt hàng

Thông tin chi tiết

  • Lưỡi dao kép
  • Đầu dao cạo có thiết kế mở
  • Đầu dao cạo chuyển động linh hoạt
  • Tay cầm chống trượt